sugiono Nama : SUGIONO
NIP :  197407202014081002
Tempat Lahir :  Purwokerto
Tanggal Lahir :   20 Juli 1974
Pangkat Golongan :  Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Jenis Kelamin :  Laki -  laki
Agama :  Islam
Alamat :  Bula
Riwayat Pendidikan SD :  Inpres Samal Unit E 1989
    SMP :  Negeri 4 seram Utara 1992
  SMA :  Madrasah alia Negeri 1 Ambon 1995
Riwayat Pekerjaan  1.  CPNS PT. Ambon 2014
 2.   PNS PT. Ambon 2014
 3.   Jurusita Pengganti PN Dataran Hunimoa 2018
  Penghargaan :  -
  H o b i : Olah raga

 

  Ismail Rumodar Nama : ISMAIL RUMODAR, S.HI
NIP :  197008161993031005
Tempat Lahir :  
Tanggal Lahir :  
Pangkat Golongan :  
Jenis Kelamin :  Laki -  laki
Agama :  
Alamat :  
Riwayat Pendidikan SD :  
    SMP :  
  SMA :  
Riwayat Pekerjaan  
  Penghargaan :  -
  H o b i :