DATA HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA

SEMESTER II TAHUN 2019

 

NO

NAMA RESPONDEN

USIA (TAHUN)

JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN

PEKERJAAN

NILAI UNSUR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

1.

Responden 1

28

Laki Laki

S I

Wartawan

3

3

3

3

3

3

3

4

3

2.

Responden 2

28

Perempuan

S I

Wartawan

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3.

Responden 3

37

Laki Laki

S I

PNS

3

4

4

4

3

4

3

4

3

4.

Responden 4

22

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

4

3

3

4

3

3

3

4

3

5.

Responden 5

32

Laki Laki

S I

Wiraswasta

4

3

4

4

3

3

3

4

3

6.

Responden 6

30

Perempuan

S I

Wiraswasta

4

4

3

4

3

4

3

4

3

7.

Responden 7

34

Perempuan

SMA

Pegawai Honorer

3

3

3

4

3

3

3

4

4

8.

Responden 8

35

Perempuan

S I

Pegawai Honorer

4

4

4

4

3

3

3

4

4

9.

Responden 9

31

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

3

3

3

3

3

3

3

4

3

10.

Responden 10

23

Laki Laki

S I

Karyawan Swasta

4

4

3

4

4

4

3

4

3

11.

Responden 11

27

Perempuan

S I

Wiraswasta

3

3

4

3

3

3

3

4

4

12.

Responden 12

37

Laki Laki

S I

Wiraswasta

4

4

3

4

4

4

3

4

3

13.

Responden 13

40

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

3

4

3

4

3

4

3

4

3

14.

Responden 14

26

Laki Laki

S I

Karyawan Swasta

3

3

4

4

3

3

3

4

3

15.

Responden 15

35

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

3

3

3

3

4

3

16.

Responden 16

27

Laki Laki

S I

Wiraswasta

4

4

4

4

4

4

4

4

3

17.

Responden 17

43

Laki Laki

SMA

Karyawan Swasta

3

3

3

4

3

3

3

4

3

18.

Responden 18

32

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

4

3

4

3

3

3

4

3

19.

Responden 19

36

Perempuan

SMA

Wiraswasta

3

3

3

4

3

3

3

4

3

20.

Responden 20

30

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

3

4

3

3

3

3

3

4

3

21.

Responden 21

29

Perempuan

SMA

Wiraswasta

4

4

3

3

3

3

3

4

3

22.

Responden 22

25

Perempuan

SMA

Wiraswasta

4

3

3

3

3

3

3

4

3

23.

Responden 23

37

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

4

3

3

4

4

3

24.

Responden 24

36

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

3

3

3

3

3

3

3

4

3

25.

Responden 25

36

Laki Laki

S I

Karyawan Swasta

3

4

3

4

3

3

3

4

3

26.

Responden 26

32

Perempuan

S I

Pegawai Honorer

3

3

3

3

3

3

4

4

3

27.

Responden 27

32

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

3

4

3

3

3

3

3

4

3

28.

Responden 28

22

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

4

4

3

4

4

3

29.

Responden 29

24

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

3

3

3

3

4

3

30.

Responden 30

23

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

3

3

3

4

4

3

4

4

3

31.

Responden 31

27

Perempuan

SMA

Wiraswasta

4

3

3

4

3

3

3

4

3

32.

Responden 32

23

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

3

3

3

4

3

3

3

4

3

33.

Responden 33

24

Laki Laki

S I

Wiraswasta

4

4

4

3

4

4

4

4

3

34.

Responden 34

40

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

3

3

3

3

3

3

3

4

3

35.

Responden 35

26

Perempuan

S I

Wiraswasta

3

3

3

4

3

3

3

4

3

36.

Responden 36

28

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

3

4

3

3

4

3

37.

Responden 37

30

Laki Laki

SMA

Petani/Pekebun

3

3

3

3

3

3

3

4

3

38.

Responden 38

34

Laki Laki

SMA

Karyawan Swasta

3

3

3

4

4

4

3

4

3

39.

Responden 39

34

Laki Laki

S I

Karyawan Swasta

3

1

3

3

3

3

3

4

3

40.

Responden 40

32

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

3

3

3

3

4

3

41.

Responden 41

34

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

3

3

3

3

4

3

42.

Responden 42

32

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

4

3

3

3

4

3

43.

Responden 43

27

Perempuan

SMA

Blm / Tdk Bekerja

4

4

4

3

3

4

4

4

4

44.

Responden 44

25

Laki Laki

S I

Polri

4

3

3

4

3

3

4

4

3

45.

Responden 45

30

Laki Laki

S I

Wiraswasta

4

4

3

3

3

3

3

4

3

46.

Responden 46

27

Laki Laki

S I

Wiraswasta

3

3

3

3

3

3

3

4

3

47.

Responden 47

24

Laki Laki

SMA

Wiraswasta

4

4

4

4

4

4

4

4

4

   

Jumlah Nilai Unsur

156

155

150

166

150

151

150

188

146

   

Nilai Rata-Rata (Nilai Unsur dibagi jumlah responden (47))

3,32

3,30

3,19

3,53

3,19

3,21

3,19

4,00

3,11

   

NRR Tertimbang (NRR x 0,11)

0,3652

0,363

0,3509

0,3883

0,3509

0,3531

0,3509

0,44

0,3421

   

Jumlah NRR Tertimbang

3,34

               
   

IKM (Jumlah NRR Tertimbang x 25)

83,45