Upacara Hari pahlawan

Penhunim_info.. Senin 11 Novemver 2019 bangsa Indonesia Memperingati hari pahlawan, hari pahlawan tahun 2019 tangal 10 November 2019 jatuh pada hari minggu sehingga pelaksanaan upacara di mundurkan pada hari senis tanggal 11 November 2019. Dalam tema hari pahlawan kali ini mengandung sebuah makna patriotis magi genereasi muda. yakni Kami Pahlawan Masa Kini, selain itu juga mengedepankan tajuk "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan ada sebua perpaduan yang konkrit.

 

Semoga kita semua mampu menjadi pahlawan bagi bangsa khususnya menjadi pahlwan bagi instansi masing-masing.

Selamat Hari Pahlawan

KITA PAHLAWAN MASA KINI